2018 YILI DAMGA VERGİLERİ

Maliye Bakanlığınca Resmi Gazetenin 30285/29.12.2017 sayı/tarihli Mükerrer sayısında yayımlanan 62 Seri Numaralı Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği mucibince, 2018 yılında tahsil edilecek olan ve Tebliğ eki (1) Sayılı Tablo kapsamında belirtilen Damga Vergileri  %14,47 oranında arttırılmıştır.

 

Gümrük mevzuatının uygulanmasına yönelik olarak sıkça karşımıza çıkan bir kısım Damga Vergisi oran ve tutarları aşağıda belirlenmiş olup, anılan Tebliğ ve eki tablonun tamamı ilişikte sunulmuştur.

 

BELLİ BİR PARAYI İHTİVA EDEN MUKAVELE, TAAHHÜTNAME, TEMLİKNAMELER : Binde 9,48

TAŞIMA SENETLERİ : 0,60.- TL

KONŞİMENTOLAR : 12.- TL

MENŞE VE MAHREÇ ŞAHADETNAMELERİ : 20,30.-TL

ORDİNO : 0,60.- TL

ÖZET BEYAN : 8,90.- TL

GÜMRÜĞE VERİLEN BEYANNAMELER : 78,50.- TL

2018 YILI DAMGA VERGİLERİ

DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO. 62)


Tüm Haberler