ALMANYA VE ABD MENŞELİ SÜSPANSİYON TİPİ PVC İTHALATINDA MEVCUT ÖNLEMİN DEVAMINA YÖNELİK SORUŞTURMA AÇILMIŞTIR.

Resmi Gazetenin 24.06.2020/31165 tarih/sayısında yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/11) kapsamında, Almanya ve ABD menşeli süspansiyon türü PVC (GTİP No:3904.10.00.00.19) ithalatında halihazırda uygulanmakta olan damping önleminin devamına yönelik olarak, nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

Bahse konu başvuru, yerli üretici Petkim tarafından yapılmış olup, mevcut önlem Almanya menşeli olanlarda 16.44/CIF %, ABD menşeli olanlarda 18.81/CIF % şeklinde uygulanmaktadır.

Soruşturma kapsamında, bahse konu eşyanın bilinen ithalatçılarına ve bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına 37 gün içinde cevaplamaları kaydıyla soruşturmanın açılışına ilişkin bildirim gönderilecektir. 

Soruşturma ile ilgili detay bilgilerine https://www.ticaret.gov.tr/ithalat web sayfası üzerinden ‘’Ticaret Politikası Savunma Araçları”, “Damping ve Sübvansiyon”, “Soruşturmalar” sekmelerinden ulaşılması mümkündür.

Türkiye’de yerleşik  bildirim gönderilmemiş firma, kurum ve kuruluşlardan soruşturmaya taraf olmak isteyenler, soru formlarına cevapları ile resmi görüşlerini kendilerine ait KEP adreslerinden Bakanlığın ekonomi@hs01.kep.tr KEP adresine, yurtdışında yerleşik firmalar ve kurumlar ise, resmi görüşlerini, fiziki ve elektronik (CD/USB) ortamda Bakanlığın posta adresine gönderebilecektir.

Soruşturma süreci sonunda farklı tutarlarda karara bağlanacak olası damping önemline karşın, ilgili ülkelerden yapılacak siparişlerde dikkatli olunması tavsiye edilmektedir.

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO. 2020-11).docx


Tüm Haberler