BİR KISIM BİNEK OTOMOBİLLERİN ÖTV MATRAH LİMİTLERİ ARTTIRILMIŞTIR

Resmi Gazetenin 13.08.2021/31567 sayısında yayımlanan 4373 sayılı Karar kapsamında Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8703 pozisyonunda yer alan bir kısım binek otomobillerin ÖTV matrah limitleri arttırılmıştır.

Karar Kapsamında;

- Silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyip %45 ÖTV oranına tabi olanların matrah limiti 85 bin TL’den 92 bin TL’ye

- Silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyip %50 ÖTV oranına tabi olanların matrah limiti 130 bin TL’den 150 bin TL’ye

- Silindir hacmi 1600 cm3’ü geçip 2000 cm3’ü geçmeyenlerden (Elektrik Motoru da ihtiva edip motor gücü 50 kW-1800 cm3 arası olanlar dahil) %45 ÖTV oranına tabi olanların matrah limiti 85 bin TL’den 114 bin TL’ye

- Silindir hacmi 1600 cm3’ü geçip 2000 cm3’ü geçmeyenlerden (Elektrik Motoru da ihtiva edip motor gücü 50 kW-1800 cm3 arası olanlar dahil)  %50 ÖTV oranına tabi olanların matrah limiti 135 bin TL’den 170 bin TL’ye

çıkarılmış olup, bahse konu Karar yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

4373 Sayılı Karar (ÖTV).pdf


Tüm Haberler