2022 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİLERİ İLE HARÇLAR RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR

Resmi Gazetenin 31696/21.12.2020 sayı/tarihli sayısında yayımlanan 66 Seri Numaralı Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 89 Seri Numaralı ‘’Harçlar Kanunu Genel Tebliği’’ kapsamında 2022 yılında tahsil edilecek Damga Vergileri ile Harç tutarları, yeniden değerleme oranı (%36,20) baz alınarak arttırılmıştır. Gümrük mevzuatının uygulanmasına yönelik olarak sıkça karşımıza çıkan bir kısım Damga Vergisi ve Harç tutar veya oranlarında özetle;

66 Seri No’lu Damga vergisi Tebliği eki (1) Sayılı Tabloda belirtilenler

Belli Bir Parayı İhtiva Eden Mukavele, Taahhütname, Temliknameler: Binde 9,48

Belli Parayı İhtiva Etmeyen Tahkimname ve Sulhnameler : 132,30.- TL

Taşıma Senetleri : 1.- TL

Konşimentolar : 26,80.- TL

Menşe Ve Mahreç Şahadetnameleri : 45,40.-TL

Ordino : 1.- TL

Özet Beyan : 19,80.- TL

Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler : 176,70.- TL

 

89 Seri No’lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ekinde belirtilen Gümrük Antrepolarına ilişkin harç tutarları

Özel Antrepo Açma Harcı: 45.518,10.- TL

Özel Antrepo Yıllık İşletme Harcı: 22.540,40.- TL

Genel Antrepo Açma Harcı: 91.042,70.- TL

Genel Antrepo Yıllık İşletme Harcı: 30.344,20.- TL

Geçici Depolama Yeri Açma Harcı: 91.042,70.- TL

Geçici Depolama Yeri Yıllık İşletme Harcı: 30.344,20.- TL

Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazası Açma Harcı : 60.694,30.- TL

Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazası İşletme Harcı : 30.344,20.- TL

Eşya Sahibine Ait Geçici Depolama Yeri Açma Harcı: 45.518,10.- TL

Eşya Sahibine Ait Geçici Depolama Yeri İşletme Harcı: 22.540,40.- TL

*İşletme harçlarının en geç Ocak ayı sonuna kadar Vergi Dairesine yatırılarak buna ait makbuz örneğinin bağlı bulunulan gümrük idaresine ibraz edilmesi, bahse konu makbuzların üzerinde ilgili Antrepo/Geçici Depolama Yeri’nin kod numarasının yazılması önem arz etmektedir.

DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO.66).docx

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO.89).docx


Tüm Haberler