01.07.2019 - 31.12.2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN V. SAYILI LİSTE YAYIMLANMIŞTIR

Türkiye/AB Gümrük Birliği Anlaşması gereğince, sanayicinin daha düşük maliyetle hammadde veya yarı mamul girdi temin etmek suretiyle rekabet gücünü arttırması adına, üçüncü ülkelerden sıfır veya indirimli gümrük vergisi oranları ile ithal edebilecekleri eşyalara ilişkin 01.07.2019 - 31.12.2019 dönemine ait V. Sayılı Liste, 1283 sayılı ‘’Cumhurbaşkanlığı Kararı’’ kapsamında Resmi Gazetenin 05.07.2019 tarihli Mükerrer sayısında yayımlanmıştır.

Bahse konu Listede belirtilen indirimli veya sıfır Gümrük Vergisi oranlarından istifade edilebilmesi için, ithal eşyasının listede belirtilen özelliklere uygun olması veya Nihai Kullanım şartına haiz olanlar için, Nihai Kullanım mevzuatı çerçevesinde izin alınması gerekmektedir.

Karar’a Resmi Gazetenin http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190705M1-4.pdf  linki üzerinden ulaşılması mümkündür.


Tüm Haberler