DAHİLDE İŞLEME BELGE VE İZİNLERİNDE EK SÜRE

       Resmi Gazetenin 08.06.2018/30445 tarih/sayısında yayımlanan ‘’Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat:2018/4)’’çerçevesinde Dahilde İşleme Belge ve İzinlerine belge/izin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ek süre verilebileceği belirtilmiştir.

       Düzenleme kapsamında 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejim Tebliği’ne eklenen Geçici 32 madde ile, taahhüt hesabı kapatılmış ancak henüz müeyyide tatbik edilmemiş belge/izinlere de ek süre imkanı getirilmiştir.

       Bu kolaylıktan yararlanmak isteyenlerin üç ay içerisinde başvuru yapmaları gerekmektedir.

       DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT. 2006-12)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT- 2018-4)


Tüm Haberler