GÜMRÜKLERDE 01 EYLÜL 2019 TARİHİNDEN İTİBAREN ELEKTRONİK TEMİNAT MEKTUBU UYGULAMASINA GEÇİLECEKTİR.

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 10.07.2019 / 45855465 yazılarında; 01.07.2019 tarihi itibariyle e-teminat mektuplarının bazı gümrük idarelerince kabul edilmeye başlandığı ve 01 Eylül 2019 tarihi itibariyle sadece elektronik ortamda düzenlenecek teminat mektuplarının kabul edileceği belirtilmiş olup, uygulamaya ilişkin kılavuz yayımlanmıştır.

E- TEMİNAT KILAVUZU

E-Teminat Mektubu Uygulaması


Tüm Haberler