TÜRKİYE - AVRUPA TOPLULUĞU GÜMRÜK BİRLİĞİ UYGULAMASI KAPSAMINDA KUZEY İRLANDA AVRUPA TOPLULUĞUNA ÜYE ÜLKELER KAPSAMINA ALINMIŞTIR

Resmi Gazetenin 07.05.2021/31477 tarih/sayısında yayımlanan 3946 sayılı ‘’Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’’ kapsamında, Kuzey İrlanda Avrupa Topluluğuna üye ülkeler arasına eklenmiştir.

Bilindiği üzere, Brexit anlaşması çerçevesinde 01.01.2021 tarihi itibariyle İngiltere Gümrük Birliğinden ayrılmış olup, TR-UK Serbest Ticaret Anlaşması tesis edilmiştir. Son olarak uygulamaya ilişkin Yönetmeliğin yayımlanması beklenmektedir.

Brexit anlaşmasının Kuzey İrlanda Protokolü, AB üyesi İrlanda ile Birleşik Krallığın bir parçası olan Kuzey İrlanda arasında malların gümrük kontrollerine tabi olmadan geçişine imkan sağlamaktadır.

Düzenleme çerçevesinde İrlanda Cumhuriyeti ile yapılacak ticarette olduğu üzere, Kuzey İrlanda ile yapılacak ticarette de AB üyesi ülkeler nezdinde düzenlenen A.TR Dolaşım Belgesi, Menşe İspat belgeleri ve Tedarikçi Beyanları kullanılacaktır.

3946 Sayılı Karar


Tüm Haberler