ELEKTRİK MOTORLU BİNEK OTOMOBİL İTHALATINA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ GETİRİLMİŞTİR

Resmi Gazetenin 28.07.2022/31906 tarih/sayısında yayımlanan "İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5902)" kapsamında, elektrik motorlu binek otomobillerin ithalatında %10 oranında İlave Gümrük Vergisi (İGV) tahsil edilmesine karar verilmiştir.

Özetle;

Karar kapsamındaki İGV uygulaması 8703.80.10.00.00 GTİP kapsamında yer alıp sadece elektrik motorundan tahrikli olan otomobillere yönelik olacaktır.

Ülkemizin taraf olduğu ticaret anlaşmaları çerçevesinde AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İngiltere, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Filistin, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Morityus, Moldova, Faroe Adaları, Güney Kore, Malezya, Singapur ve Venezuela menşeli ürünlerin A.TR, EUR 1/EUR MED, Fatura Beyanı, Menşe Beyanı vs. eşliğinde ithalinde İGV tahsil edilmeyecektir.

Bahse konu Karar, yayım tarihini takip eden on beşinci gün yürürlüğe girecektir.

ELEKTRİK MOTORLU OTOMOBİL İGV (5902 Sayılı Karar).pdf

Tüm Haberler