RENKLİ CAMDAN MAMUL BİR KISIM ŞİŞELERİN İTHALATINDA UYGULANMAKTA OLAN İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ KALDIRILMIŞTIR

Resmi Gazetenin 24.06.2022/31876 tarih/sayısında yayımlanan İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5743) kapsamında, renkli camdan mamul bir kısım şişelerin ithalatında uygulanmakta olan ilave gümrük vergisi kaldırılmıştır.

Özetle;

Bahse konu düzenleme, hacimlerine göre 7010.90.51.00.00, 7010.90.53.00.00, 7010.90.55.00.00 ve 7010.90.57.00.00 GTİP kapsamında yer alan şişeleri kapsamaktadır.

Karar, yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

5743 Sayılı Karar (İGV değişiklik).pdf

Tüm Haberler