GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ (GTS) KAPSAMINDA KAYITLI İHRACATÇI UYGULAMASI

Resmi Gazetenin 02.08.2019/30850 tarih/sayısında yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 5) kapsamında, Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminde Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşya İçin Menşe Beyanı Uygulamasına İlişkin olarak Kayıtlı İhracatçı (REX) Sisteminin uygulanma esasları belirlenmiştir.

 

Tebliğ’de kayıtlı ihracatçı sistemine yapılacak başvurunun usul ve esaslarına yer verilmesinin yanında, Kayıtlı İhracatçı Sistemine ilişkin şartları karşılayan ülkelere de yer verilmiştir

 

Tebliğ eki 1 no’lu tabloda (EK-1) yer alan ülkelerdeki kayıtlı ihracatçılar sadece menşe beyanında bulunacaklardır. Ancak Tebliğin geçiş hükmü başlıklı Geçici 1 maddesi gereğince 3 (Üç) aylık süre boyunca ilgili ülkelerdeki ihracatçılar tarafından usulüne uygun olarak ibraz edilen Form A Menşe Belgeleri de sunulabilecektir.

 

Tebliğ eki 2 no’lu tabloda (Ek-2) yer alan ve geçiş sürecindeki ülkelerde yer alan ihracatçılar tarafından, Form A Menşe Belgesi ibraz edilebileceği gibi, kayıtlı ihracatçılar tarafından menşe beyanında da bulunulabilecektir.

 

Kayıtlı İhracatçı Sisteme henüz dahil olmayan ve Tebliğ eki 3 no’lu tabloda (Ek-3) yer alan ülkelerde bulunan ihracatçılar tarafından ibraz edilen Form A Menşe Belgesi kabul edilmeye devam edilecek olup, bu ülkeler için menşe beyanı imkanı tanınmamıştır.

 

Kayıtlı İhracatçı Sistemine dahil olan ülkeler listesinde değişiklik olması halinde, Tebliğ eklerinde gerekli güncellemelerin yapılacağı belirtilmiştir.

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ) (SERİ NO. 5)


Tüm Haberler