İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/7)

Resmi Gazetenin 30.06.2017/30110 tarih/sayısında yayımlanan ekli İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/7) ile, 2017/10440 sayılı İthalat Rejim Kararına Ek Karar kapsamında Gümrük Vergileri düşürülen damızlık olmayan canlı sığırların, büyükbaş hayvanların karkas etleri, buğday, mahlut, arpa ve mısır’ın ithalinde ton bazında kıymet bazlı gözetim uygulaması getirilmiştir.

 

Belirtilen fiyatların altındaki rakamlar üzerinden ithalat yapmak isteyen firmaların Tebliğ eki form/bilgi/belgeler ile Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne başvurup, Gözetim Belgesi almaları gerekmektedir.

 

Bahse konu Tebliğ hükümleri yayımını takip eden 30 gün sonunda yürürlüğe girecektir.

EK 1 - İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO. 2017-7)

EK 2 - GÖZETİM BELG. BAŞVURU FORMU


Tüm Haberler