DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGELERİNDE DÖVİZ KULLANIM ORANLARI YENİDEN BELİRLENMİŞTİR.

Resmi Gazetenin 29.05.2020/31139 tarih/sayısında yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat:2020/10) kapsamında, anılan Tebliğ’in döviz kullanım oranlarıyla ilgili 17/9 ve 10 fıkraları yeniden düzenlenmiştir. Düzenleme kapsamında özetle;

- Tebliğ’in yayımı tarihinden sonra düzenlenecek belgeler için geçerli olmak üzere, daha evvel sektör bazında %60, 65, 70 ve 80 olarak uygulanmakta olan Döviz Kullanım Oranı (DKO)’nın, %80’i geçmemek üzere Bakanlıkça belirleneceği belirtilerek, sektör bazlı uygulanmakta olan oranlar kaldırılmıştır. 

- İkincil işlem görmüş tarım ürünleri taahhüdü içeren belgelerdeki Döviz Kullanım Oranının Bakanlıkça azami %100 olarak tespit edilebileceği yönündeki düzenleme korunmuştur.

- Bakanlığın uluslararası emtia piyasalarındaki konjonktürel fiyat dalgalanmalarından dolayı döviz kullanım oranlarını dönemsel veya sektörel olarak yükseltmeye (Daha evvelki düzenleme, yükseltme veyadüşürme şeklindeydi) yetkili olduğu belirtilmiştir.

- Düzenleme yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT 2006-12)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT 2020-10)


Tüm Haberler