4202 POZİSYONDA YER ALAN SANDIK, BAVUL, VALİZ, ÇANTA VE BENZERİ MAHFAZALAR, İTHALİ KAYDA ALINAN EŞYA LİSTESİ KAPSAMINA ALINMIŞTIR.

Resmi Gazetenin aşağıdaki 23.09.2017/30189 tarih/sayısında yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/1)’De Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ de getirilen düzenleme ile;

 

30.09.2017tarihinden sonra Türk Gümrük Tarife Cetvelinde 4202 pozisyonu kapsamında yer alan Sandıklar, bavullar, valizler, çantalar, mahfazalar gibi ürünler, ithalatı kayda alınan eşyalar listesine eklenmiştir. Böylelikle anılan tarihten sonra yapılacak ithalatlarda Tek Pencere Sistemi (TPS- Kayıt Belgesi) üzerinden alınacak Referans Numarası’nın beyannamenin 44 numaralı hanesine beyan edilmesi gerekmektedir.

 

Ekte güncel hali sunulan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2010/1)’in 2/2 maddesi gereğince, bir gümrük beyannamesi kapsamında, brüt 50 kg veya daha az miktarda ithal edilecek olanlar uygulamadan istisna tutulmuştur.

 

23 Eylül 2017 CUMATESİ Resmî Gazete Sayı : 30189
TEBLİĞ
Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ(TEBLİĞ NO: 2010/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASIHAKKINDA TEBLİĞ
MADDE 1 – 31/12/2009 tarihli ve 27449 2 nci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/1)’in Ek-1’inde yer alan “Kayda Alınan Eşya Listesi” başlıklı tablodaki “41.15” ibaresinin yer aldığı satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.
42.02
MADDE 2 –Bu Tebliğ 30/09/2017 tarihinde yürürlüğe girer
MADDE 3 –Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

Tüm Haberler