ÇİN, HİNDİSTAN VE VİETNAM MENŞELİ KAUÇUKTAN TRANSMİSYON KOLONLARINDA ANTİDAMPİNG UYGULAMASI

Resmi Gazetenin 16.082018/30567 tarih/sayısında yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2018/35 sayılı Tebliğ ile, daha evvel 2013/3 sayılı Tebliğ kapsamında kauçuktan transmisyon kolonlarında uygulanmakta olan antiamping önleminin belirlenen yeni oranlar üzerinden devamına karar verilmiştir.

 

Yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan Tebliğ gereğince, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 4010.32, 4010.34 ve 4010 39 pozisyonlarında sınıflandırılan bu eşyanın Çin, Vietnam ve Hindistan menşeli olanların ithalatında %3,15 (USD/Kg) oranında antidamping vergisi tahsilatı yapılacaktır.

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO. 2018-35)

Tüm Haberler