D.İ.R. TEBLİĞİ (İHRACAT 2006-12)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT 2017-3)

2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği mevzuatı çerçevesinde Döviz Kullanım Oranlarına ilişkin bülten ekte sunulmuştur.

EK 1- D.İ.R. (İHRACAT 2006-12) DE DEĞİŞİKLİK (İHRACAT 2017-3)


Tüm Haberler