BİR KISIM BİNEK OTOMOBİLLERİN ÖTV MATRAH LİMİTLERİ ARTTIRILMIŞTIR

Resmi Gazetenin 24.11.2022/32023 sayısında yayımlanan 6417 sayılı Karar kapsamında Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8703 pozisyonunda yer alan bir kısım binek otomobillerin ÖTV matrah limitleri arttırılmıştır.

Karar Kapsamında özetle;

- Silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyip %45 ÖTV oranına tabi olanların matrah limiti 184 bin TL’ye

- Silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyip %50 ÖTV oranına tabi olanların matrah limiti 220 bin TL’ye

-  Silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyip %60 ÖTV oranına tabi olanların matrah limiti 250 bin TL’ye

- Silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyip %70 ÖTV oranına tabi olanların matrah limiti 280 bin TL’ye

- Silindir hacmi 1600 cm3’ü geçip 2000 cm3’ü geçmeyenlerden (Elektrik Motoru da ihtiva edip motor gücü 50 kW-1800 cm3 arası olanlar dahil) %45 ÖTV oranına tabi olanların matrah limiti 228 bin TL’ye

- Silindir hacmi 1600 cm3’ü geçip 2000 cm3’ü geçmeyenlerden (Elektrik Motoru da ihtiva edip motor gücü 50 kW-1800 cm3 arası olanlar dahil)  %50 ÖTV oranına tabi olanların matrah limiti 350 bin TL’ye

çıkarılmış olup, bahse konu Karar yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

6417 Sayılı Karar (Binek Oto ÖTV Matrahları).pdf

Tüm Haberler