TÜRKİYE-BÜYÜK BRİTANYA & KUZEY İRLANDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASI KAPSAMINDA EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANMIŞTIR

Resmi Gazetenin 25.05.2021/31491 tarih/sayısında ‘’ Türkiye Cumhuriyeti İle Büyük Britanya Ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik’’ yayımlanarak, Türkiye - Büyük Britanya & Kuzey İrlanda arasında ihdas edilen Serbest Ticaret Anlaşması (STA) eki menşe kuralları ve menşe işlemlerine ilişkin protokolün uygulanmasına dair usul ve esaslara açıklık getirilmiştir.

Özetle;

Yönetmelik 14 Nisan 2021 tarihinde yayımlanan menşe protokolünden önceki döneme (01.01.2021-13.04.2021) ilişkin olup, anılan tarihten önce yapılan teminatlı ithalat işlemlerinde uygun menşe beyanı sunulmuş/sunulacak olması halinde teminatların iade alınması mümkün hale gelmiştir. Bu tarihten sonraki yayımlanan menşe protokolü ile ilgili olarak, yeni bir Yönetmeliğin yayımlanması beklenmektedir.

Yönetmelik ve ekinde anılan döneme ilişkin olarak, Türkiye veya İngiltere’de kümülasyon uygulanarak AB, EFTA ve Yönetmeliğin 4 numaralı ekinde belirtilen ülkeler menşeli girdilerin kullanılması durumunda menşe kazanım, yeterli-yetersiz işlem ve işçilik, etkisiz unsurlar ile tolerans kurallarına yer verilmiştir.

Doğrudan nakliyat kuralı esas olmakla birlikte, kanıtlayıcı bilgi/belgelerin sunulması şartıyla eşyanın üçüncü transit ülke/ülkelerinde gümrük gözetimi altında depolanması, bölünebilmesine imkan tanınmıştır.

Yönetmelik çerçevesinde, anılan döneme ilişkin 50 ile 63 fasılda yer alan tekstil ürünleri hariç olmak üzere geri ödeme muafiyeti söz konusu olduğundan, anılan fasıllar dışındaki ihracat işlemlerinde Telafi Edici Vergi (TEV) doğmayacaktır.

Anlaşma çerçevesinde ilgili döneme ilişkin olarak 12 (oniki) ay geçerlilik süresi olan ‘’Menşe Beyanı’’  kullanılacak olup, bu beyan fatura, teslimat notu veya başka bir ticari belge üzerine manuel veya elektronik ortamda yapılabilecektir.

İlgili dönemde AB menşeli eşyanın sevkiyatı söz konusu olduğunda Yönetmeliğin 5 numaralı (EK-5) ekinde belirtilen ‘’Tedarikçi Beyanı’’ kullanılması mümkün olacaktır.

Türkiye’den yapılan ihracatlarda, sonradan kontrol sürecini kolaylaştırmaya yönelik olarak menşe beyanı metninin sonuna ihracatın gerçekleştirildiği gümrük idaresinin adı “Customs Office of Export - …… ” şeklinde ilave yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Yönetmelik, 01.01.2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

İş bu Yönetmelik Resmi Gazetenin 30.05.2021/31496 sayısında yayımlanan ‘’Türkiye-Birleşik Krallık Ortak Komitesinin Türkiye Cumhuriyeti İle Büyük Britanya Ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Eki Menşe Protokolünü Değiştiren 15/3/2021 Tarihli Ve 2/2021 Sayılı Kararı Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik’’ ile yürürlükten kaldırılmış olmakla birlikte, anılan Yönetmelik kapsamında sevk halinde veya antrepodaki eşyaya ilişkin hükümlerin uygulanmasına 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında devam edilecektir.

TR-UK STA YÖNETMELİK

TR-UK STA Yönetmelik Eki


Tüm Haberler