DOLAŞIM BELGELERİ, MENŞE VE MENŞE İSPAT BELGELERİNİN TEMİNİNDE YAŞANAN ZORLUKLARIN ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK DÜZENLEMELER GETİRİLMİŞTİR

Küresel salgın (Covid-19) nedeniyle, AB ülkeleri başta olmak üzere dünya genelinde dolaşım ve menşe/menşe ispat belgelerinin tedarik edilmesinde yaşanan sorunların çözümüne yönelik olarak, Bakanlık Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından 15.04.2020 tarihli 53889533 ve 53889966 yazılar yayımlanmıştır. Yazılarda özetle;

1) Tercihli ticaret ortağı bulunduğumuz ülkelerce mücbir durum nedeniyle sadece elektronik ortamda düzenlenen A.TR, Menşe İspat belgeleri ile Menşe Şahadetnamelerinin kağıt ortamındaki onaylı asıl nüshalarının mevcut olmadığı hallerde, gümrük idarelerine ibraz edilecek nüshalarının üzerlerinde doğruluklarının teyid edilebileceği internet adreslerinin mevcut olması ve bu durumun teyid edilebilmesi halinde, belgelerin gümrük idarelerince kabul edilmesinin uygun bulunduğu,

2) Diğer yandan, AB, EFTA, STA, GTS ve diğer ülkelerden 30 Haziran 2020 tarihine kadar gerçekleştirilecek ithalata konu tüm eşya için gümrük idarelerimize ibraz edilmesi gereken ancak kağıt ortamındaki asıl nüshaları ibraz edilemeyen A.TR, Menşe İspat Belgeleri ile Menşe Şahadetnameleri için; 

- Herhangi bir taahhütname ve teminat alınmaksızın gümrük BİLGE Sisteminde "sonradan verilecek" anlamına gelen “S” ibaresinin seçilebileceği,

- Bu statüdeki beyannamelere ait belge asıllarının 31 Aralık 2020 tarihine kadar gümrük idarelerine ibraz edilmesi gerektiği,

- Aksi durumda isabet eden vergilerin yasal faiziyle birlikte tahsil edileceği belirtilmiştir.

Yukarıda belirtilen durumlara ilave olarak; Dolaşım ve Menşe Belgeleri için halihazırda yapılmış veya bundan sonra yapılacak olan sonradan kontrol taleplerine yurtdışı idareler tarafından verilecek cevap verme sürelerine 6 aylık ilave süre tanınmıştır.

ELEKTRONİK ORTAMDA DÜZENLENEN A.TR VE MENŞE BELGELERİ

DOLAŞIM VE MENŞE BELGE ASILLARININ SONRADAN İBRAZ EDİLEBİLMESİ


Tüm Haberler