TRANSFER BİLDİRİM FORM'LARININ ELEKTRONİK ORTAMA AKTARILMASI

İthalat bedelinin yurt dışına transfer edilmesine yönelik olarak Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan ekli 03.11.2017/2017-20 tarih/sayılı Genelge’nin uygulanmasında yaşanan tereddütler ve bazı bankaların altyapı çalışmalarının halihazırda tamamlanmamış olduğunun görülmesi üzerine; Gümrükler Genel Müdürlüğünce yayımlanan ekli 06.11.2017/29278287 tarih/sayılı yazıda, uygulamaya yönelik bir kısım düzenleme getirilmiştir. Düzenleme çerçevesinde;

 

* Altyapı çalışmaları tamamlanmış olan bankalarca üretilen Belge ID numaraları ile işlem yapılmasına devam edilecektir.

 

* Genelgenin yayımı tarihi öncesi bankalarca verilen kağıt ortamındaki transfer yazıları ile, sistem ve altyapı çalışmaları tamamlanmamış bankalarca halihazırda verilecek transfer yazılarının kullanımına devam edilecektir.

 

* Kağıt ortamında sunulacak transfer yazıları, Bakanlıkça verilecek ikinci bir talimata kadar herhangi bir teyid işlemine tabi tutulmayacaktır.

 

Saygılarımızla

TRANSFER BİLDİRİM FORMLARI GGM YAZISI


Tüm Haberler