KAYIT BELGESİ BAŞVURULARINDA BELİRLİ ÜLKE MENŞELİ BİR KISIM EŞYADA EK BİLGİ, BELGE TALEBİ

Bilindiği üzere 2010/1 sayılı İthalatta Gözetim uygulamasına tabi eşyaların ithalatı, ‘’Kayıt Belgesi’’ nezdinde kayda alınmak suretiyle (Bir gümrük beyannamesi kapsamında, brüt 50 kg veya daha az miktarda olanlar hariç) izlenmektedir.

 

31 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek uygulama ile, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 42.02 ve 42.03 tarife pozisyonları ile 61., 62., 63., 64. (64.06 hariç) fasıllar altında sınıflandırılan eşyaların  Çin, Bangladeş, Vietnam, Endonezya, Hindistan, Kamboçya, Pakistan, Sri Lanka, Burma (Myanmar) ve Tayland menşeli olması ve,

 

İthalatçı firmaların üretim, ihracat, ithalat, istihdam vs. kriterleri esas alınarak yapılacak risk değerlendirme sonucunda gerekli kriterleri karşılayamayanlardan;

 

- İhracatçı/Üretici Bilgi Formu (Menşe ülke yetkili makamlarınca yapılacak olan resmi kurum içerik onayı + Ülkemizin menşe ülkedeki diplomatik temsilciliklerince onay).

- Varsa üretici firmanın sahip olduğu marka/markaların tescil belgesi (Menşe ülke yetkili makam onayı + Türkçe’ye yapılacak yeminli tercüme +  Tüm belgelerin ülkemizin menşe ülkedeki diplomatik temsilciliklerince onayı).

 - Üretici firmanın ülkemizde yerleşik olan bir marka sahibine üretim yapması halinde, marka sahibi ithalatçı firmanın marka tescil belgesinin fotokopisi ve iki firma arasındaki ticari ilişkiyi tevsik edici bilgi/belgelerin

 

İbrazı talep edilecektir.

 

http://ithalat.ebirlik.org  adresli ofisten ithalat kayda alma uygulaması firma durumu sekmesinden sorgulama tarihi itibarıyla kriterlerin karşılanıp karşılanmadığının öğrenilmesi mümkündür.

İTKİB KAYIT BELGELERİ DUYURUSU


Tüm Haberler