39 FASIL KAPSAMINDAKİ PLASTİK HAMMADDELER 2018/5 TEBLİĞ EK-2 TABLODAN ÇIKARILMIŞTIR.

Resmi Gazetenin 27.03.2018/30373 tarih/sayısında yayımlanan ekliGıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2018/5)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2018/23) gereğince;

 

Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 3901 ile 3914 Pozisyonlarında yer alan plastik hammaddeler; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/5)’nin, Gıda ve Yem Sanayiinde Kullanılan Bitkisel Ürünler ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelere ilişkin Ek-2 Tablodan çıkarılmıştır.

 

Getirilen düzenleme ile, anılan hammaddelerin ülkeye girişinde Gıda tarım ve Hayvancılık Bakanlığına (İl Müdürlüğü) ön bildirimde bulunulması veya uygunluk yazısının ilgili gümrük müdürlüğüne ibrazına yönelik uygulama kaldırılmış bulunmaktadır. 

ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ ( 2018-23 TEBLİĞ)


Tüm Haberler