ELEKTRONİK MENŞE ŞAHADETNAMESİ DÜZENLEYEN ÜLKELER LİSTESİ GÜNCELLENMİŞTİR

Bakanlık Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nün ‘’Elektronik Menşe Şahadetnamesi’’ konulu 04.02.2021 / 61221390 tarih/sayılı yazılarında ABD ve Slovenya’nın elektronik Menşe Şahadetnamesi düzenleyen ülkeler listesine dahil edildiği belirtilmiştir.

Özetle;

ABD Sanayi ve Ticaret Odaları tarafından Menşe Şahadetnamelerinin kağıt ortamda veya elektronik olarak,

Slovenya gümrük idarelerince düzenlenen Menşe Şahadetnamelerinin kağıt ortamda, Sanayi ve Ticaret Odaları tarafından Menşe Şahadetnamelerinin elektronik olarak,

düzenlenebildiği belirtilmiş olup elektronik menşe şahadetnamesi kullanımına ilişkin ülkemize bildirimde bulunan ülkelerin güncel listesi yazı ekinde paylaşılmıştır.

Elektronik Menşe Şahadetnamesi Düzenleyen Ülkeler

Tüm Haberler