MUHTELİF EŞYANIN İTHALİNDE (2424 SAYILI KARAR KAPSAMINDA) UYGULAMAYA KONULAN İLAVE GÜMRÜK VERGİLERİNDE (BAŞLAMIŞ İŞLEM İSTİSNASI DAHİL) DEĞİŞİKLİĞE GİDİLMİŞTİR.

Resmi Gazetenin 05.05.2020/31118 tarih/sayısında yayımlanan 2485 sayılı Karar ile, Tarife Cetvelinin muhtelif pozisyonlarında yer alan bir kısım eşyanın ithalatında İlave Gümrük Vergisi (İGV) tahsil edilmesine yönelik olarak 18.04.2020/31103 tarih/sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2424)’da (http://denetsel.com/News/tr-TR/818) başlamış işlem istisnası dahil, bir kısım değişikliğe gidilmiştir. Düzenleme kapsamında özetle;

Tarife Cetvelinin 6907 ve 6910 pozisyonunda yer alan bir kısım seramik eşyası Karar kapsamına alınarak, İlave Gümrük Vergisi (İGV) tahsil edilmesine karar verilmiştir.

18 Nisan 2020 tarihinden önce, Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenip yüklemesi yapılmış olan eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin en geç 30 gün içerisinde tescil edilmesi halinde, bu Karar hükümlerinin uygulanmayacağı şeklinde başlamış işlem istisnası getirilmiştir. 

Diğer yandan, başlamış işlem istisnası kapsamında olup, geçen süre zarfında İlave Gümrük Vergisi (İGV)’nin tahsil edildiği veya teminata bağlandığı işlemlere konu tutarlar talep halinde iade edilecektir. 

Konuya ilişkin diğer detay bilgilerine http://denetsel.com/News/tr-TR/818 link’i üzerinden daha evvel yayımlanmış bülten üzerinden ulaşılması mümkündür.

2485 SAYILI KARAR


Tüm Haberler