İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT: 2017/1)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Resmi Gazetenin 25.11.2017/30251 tarih/sayısında yayımlanan ekli ‘’İthalat Tebliği (İthalat: 2017/1)’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ’’ çerçevesinde;

 

- Çevre mevzuatı gereğince kontrol altında tutulan zararlı gazları içermeyen klima cihazları, sprey, aerosol, yangın söndürme cihazları için EK 7 listede belirtilen maddeleri içermediğine dair gümrük idaresine taahhütname verilerek işlem tesis edilebileceği yönünde düzenleme yapılarak, Çevre Bakanlığınca onaylı belge ibrazına yönelik önceki uygulama revize edilmiştir.

 

- Tebliğ eki izin belgesi alınmayacak kullanılmış eşya listesi ve referans fiyatlar ekli tablodaki gibi yeniden belirlenmiş olup, önümüzdeki dönemde kullanılmış makine ithaline yönelik planlamaların bu doğrultuda ele alınmasında fayda olacaktır (Bu düzenleme,Tebliğin yayım tarihini takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girecektir).

 

- 3824.79.00.00.00 GTİP kapsamında Metan, etan veya propanın halojenlenmiş türevlerini içeren diğer karışımlar olarak tanımlana eşya, Tebliğ’in 7 numaralı ithali kontrol altında tutulan ürünler tablosundan çıkarılarak, Çevre Bakanlığının izninin alınması kaydıyla bilimsel amaçlı, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünün izninin alınması kaydıyla da servis amaçlı klorodiflorometan olarak ithal edilebileceği yönünde düzenleme yapılmıştır.

EK 1

EK 2 - İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT. 2017-1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ


Tüm Haberler