BİR KISIM DIŞ LASTİK İTHALATINDA 05.04.2017 TARİHİNDE GETİRİLEN GEÇİCİ KORUNMA ÖNLEMSİZ KAPATILMIŞTIR.

Ekli 06.04.2017 tarihli bültene konu bir kısım Dış Lastiklerin ithalatına 200 gün süreyle geçici olarak getirilmiş bulunan “Kg başına 0,50 USD”  tutarında ek mali yükümlülük şeklindeki soruşturma, Resmi Gazetenin 05.01.2018/30292 tarih/sayısında yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/12) ile, önlem alınmasına gerek duyulmaksızın kapatılmıştır.

Gerek geçici önleme, gerekse geçici önlemin kapatılmasına ilişkin her iki Tebliğ’de, geçici önlem kapsamında tahsil edilmiş bulunan Ek Mali Yükümlülük tutarlarının iadesine yönelik bir düzenlemeye yer verilmemekle birlikte, İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar (2004/7305)’ın ‘’Geçici Korunma Önlemi’’ başlıklı 5. Maddesinin son bendi ileri sürülerek, geçici önlem kapsamında tahsil edilmiş tutarların iadesi/geri verilmesi yönünde ilgili gümrük idaresine başvuruda bulunulması önerilmektedir.

Sistem üzerinden yapılacak taramada, geri verme/iadeye yönelik ithalatları tespit edilen firmalar, ilgili M/T tarafından ayriyeten bilgilendirilerek destek olunacaktır.

Halihazırda, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 4011 pozisyonunda yer alan bir kısım dış lastikler için uygulanmakta olan ülke bazlı damping, ilave gümrük vergisi ve kıymet bazlı gözetim uygulamaları devam etmektedir.

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO. 2017-12)


Tüm Haberler