NAYLON VEYA DİĞER POLİAMİD İPLİKLERİN İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA KARAR VERİLMİŞTİR

Resmi Gazetenin 22.10.2019/30926 tarih/sayısında yayımlanan İthalatta Korunma Önlemine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/2) gereğince, yürütülen soruşturma sonucunda (2018/9 Tebliğ) önlem uygulanmasına yönelik olarak, Cumhurbaşkanına öneride bulunulmasına karar verilmesine müteakip yayımlanan 1676 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereğince, naylon veya diğer poliamidlerden ipliklerin ithalatında korunma önlemi uygulanmasına karar verilmiştir.

 

Karar, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 5402.31, 5402.32, 5402.45, 5402.51 ve 5402.61 pozisyonlarında yer alan eşyaları kapsamakta olup, Kararın yürürlüğe giriş tarihinden itibaren birbirini takip eden birer yıllık sürelerle toplam 3 yılda kg/USD bazında ve değişik oranlarda Ek Mali Yükümlülük tahsilatı yapılacaktır.

 

Karar eki listede yer alan ülke menşeli eşyanın önlemden muaf tutulması için, dönemsel olarak ülke bazında 995 tonu geçmeyecek şekilde toplam 2986 ton Tarife Kontenjanı açılmıştır.

 

Karar, yayımını takip eden 30’uncu gün yürürlüğe girecektir.

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO. 2019-2)

NAYLON VEYA DİĞER POLİAMİDLERDEN İPLİKLERİN İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI. 1676)


Tüm Haberler