01.01.2025 TARİHİNDEN İTİBAREN GÜMRÜK VERGİLERİ ASKIYA ALINACAK (V SAYILI LİSTE) EŞYA İLE AB TARİFE KONTANJANINA İLİŞKİN LİSTELER YAYIMLANMIŞTIR

Sanayiciler tarafından kullanılan ve AB ile Türkiye'de yeterli üretimi olmayan hammadde veya yarı mamul niteliğindeki eşya için 01.01.2025 tarihi itibarıyla V. Sayılı Liste kapsamında gümrük vergisinin askıya alınması veya listede belirtilen bir kısım özelliğe haiz eşyalar için Tarife Kontenjanı açılmasına yönelik talepler, Bakanlığımız temsilcilerinin de yer aldığı toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlanmış ve buna ilişkin listeler yayımlanmıştır.

Bahse konu listelerde;

-  İlk defa askıya alma (V sayılı liste) kapsamına alınacak veya daha evvel bu kapsamda olup, ticari tanım ve özelliği revize edilen eşyalara,

-  Halihazırda gümrük vergileri askıya alınmış bulunan eşyalara ilişkin eşyalara,

-  AB tarafından Tarife Kontenjanı açılan eşyalara yer verilmiştir.

Diğer yandan, gümrük vergileri askıya alınacak eşya listesinde yer alan ürünleri AB ve TR’deki talepleri karşılayacak mahiyette üreten & ihraç eden firmaların uygulamadan zarar görmesi durumu söz konusu ise, buna ilişkin itirazlarını 07 Haziran 2024 tarihine kadar, halihazırda gümrük vergileri askıya alınmış bulunan veya AB tarafından tarife kontenjanı açılmış bulunan eşyalara ilişkin indirimli gümrük vergisi oranlarına son verilmesine ilişkin taleplerin ise, 04.05.2024 tarihine kadar resmi olarak (KEP adresleri üzerinden) Bakanlığın KEP adresine (ticaretbakanligi@hs01.kep.tr) iletmeleri mümkündür.

Bu kapsamdaki talepler, Avrupa Komisyonu Gümrük Kodu Komitesi Ekonomik Tarife Sorunları Grubu (ETSG) tarafından müzakere edilerek, sonraki dönemlerde uygulanmak üzere nihai karara bağlanacaktır.

Konuya ilişkin detay bilgi ve formlara Ticaret Bakanlığı web sayfasından (https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/askiya-alma-ve-tarife-kontenjani/askiya-alma-sistemi ) ulaşılması mümkündür.

AB Tarafından Tarife Kontenjanı Açılmış Eşyaya İlişkin Liste.pdf

Gümrük Vergileri Askıya Alınmış Eşya Listesi.xlsx

Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması Talep Edilen Eşya Listesi.docx

 


Tüm Haberler