2018 YILI HARÇ TUTARLARI

Maliye Bakanlığınca Resmi Gazetenin 30285/29.12.2016 sayı/tarihli Mükerrer sayısında yayımlanan 80 Seri Numaralı ‘’Harçlar Kanunu Genel Tebliği’’ mucibince, 2018 yılında tahsil edilecek olan ve Tebliğ eki  (1) Sayılı Tarife kapsamında belirtilen harçlar  % 14,47 oranında arttırılmıştır.

 

Gümrük uygulamalarına konu bir kısım harç tutarları aşağıda belirtilmiş olup, anılan Tebliğ ve eki tablonun tamamı ilişikte sunulmuştur.

 

ÖZEL ANTREPO AÇMA HARCI: 20.195,30.- TL

ÖZEL ANTREPO YILLIK İŞLETME HARCI: 10.000,70.- TL

GENEL ANTREPO AÇMA HARCI: 40.393,40.- TL

GENEL ANTREPO YILLIK İŞLETME HARCI: 13.463,10.- TL

GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ AÇMA HARCI: 40.393,40.- TL

GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ YILLIK İŞLETME HARCI: 13.463,10.- TL

EŞYA SAHİBİNE AİT GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ AÇMA HARCI: 20.195,30.- TL

EŞYA SAHİBİNE AİT GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ İŞLETME HARCI: 10.000,70.- TL

İşletme harçlarının en geç Ocak ayı sonuna kadar Vergi Dairesine yatırılarak buna ait makbuz örneğinin bağlı bulunulan gümrük idaresine ibraz edilmesi, bahse konu makbuzların üzerinde ilgili antrepo/Geçici Depolama Yeri’nin Kod numarasının yazılması önem arz etmektedir.

2018 YILI HARÇ TUTARLARI

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO. 80)Tüm Haberler