2020 YILI GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ

Resmi Gazetenin 31.12.2019/30993 tarih/sayısında (3. Mükerrer) yayımlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 1964) çerçevesinde; 2020 yılı için Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden (GTS) yararlandırılacak ülkelerin listesi yayımlanmıştır.

Diğer yandan, aynı tarih/sayılı Resmi Gazetede, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine (GTS) ilişkin tarife tavizlerinden yararlanan eşya ile ülkelerin belirlenmesine esas teşkil eden hususları düzenleyen Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat 2020/6) yayımlanmıştır.

2019 yılı Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) ile karşılaştırma yapıldığında, ülke ve hariç sektör bazında herhangi bir değişikliğin söz konusu olmadığı gözlemlenmiştir.

Bilindiği üzere, listede ülke bazlı hariç sektör kapsamında tutulan eşyaların ithalatında herhangi bir tavizli vergi uygulaması söz konusu olmayacaktır.

2020 GTS ÜLKELERİ

GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT 2020-6)


Tüm Haberler