BİR KISIM VALF'LERİN İTHALATINDA UYGULANMAKTA OLAN KIYMET BAZLI GÖZETİM UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLMİŞTİR

Resmi Gazetenin 16.05.2018/30423 tarih/sayısında yayımlanan ekli İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2018/6) ile;

 

Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8481 pozisyonunda yer alan bir kısım valf’lerin ithalatında mülga 2006/6, 2006/8 ve 2008/21 sayılı Tebliğ’ler çerçevesinde uygulanmakta olan kıymet bazlı gözetim uygulaması, 2018/6 sayılı Tebliğ nezdinde farklı birim kıymetler baz alınarak aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere yeniden belirlenmiştir.

 

Belirlenen gümrük kıymetinin altında ithalat yapmak isteyen firmaların, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünce elektronik ortamda tanzim edilmiş Gözetim Belgesi ibraz etmeleri zorunludur. Gözetim Belgesi başvuruları istisnai sistemsel sorunlar hariç olmak üzere, elektronik ortamda yapılacaktır.

 

Bahse konu Tebliğ yayım tarihini takip eden 30’uncu günde yürürlüğe girecektir.

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO 2018-6)

2018-6 TEBLİĞ EKLERİ


Tüm Haberler