BİR KISIM MAKİNE, CİHAZ, OYUNCAK VE SU SPORLARINA İLİŞKİN EŞYALARIN İTHALATINDA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ALINMASINA KARAR VERİLMİŞTİR.

-      8405 pozisyonunda yer alan bir kısım Jeneratörler için %15

-      8409 pozisyonunda yer alan Alüminyumdan motor silindir kapakları için %7

-      8413 pozisyonunda yer alan bir kısım pompalar için %5 ile %10

-      8414 pozisyonunda yer alan evlerde kullanılan fan’lar için %20

-      8424 pozisyonunda yer alan tarım ve bahçeciliğe mahsus portatif püskürtücüler için %20

-      8437 pozisyonunda yer alan tohum, hububat ve değirmencilikte kullanılan makine/cihaz ve aksamları için %10 ile %20

-      8465 pozisyonunda yer alan  kemik, sert kauçuk, sert plastik maddeler veya benzeri sert maddeleri işlemeye mahsus bir kısım makine/cihazlar için %11

-      8476 pozisyonunda yer alan ısıtma ve soğutma tertibatlı otomatik içecek satış makinaları için %20

-      8543 pozisyonunda yer alan maden dedektörleri için %20

-      9019 pozisyonunda yer alan Ozonoterapi, oksijenoterapi, aeroterapi, suni teneffüs veya diğer terapik teneffüs cihazları için %13

-      9105 pozisyonunda yer alan bir kısım saatler için %25

-      9503 pozisyonunda yer alan bir kısım oyuncaklar için %25 ile %30

-      9506 pozisyonunda yer alan su kayakları, sörf tahtaları ve su sporları yapmaya mahsus eşyalar için %30

-      Oranlarında İlave Gümrük Vergisi alınmasına Karar verilmiştir.

Ülkemizin taraf olduğu anlaşmalar çerçevesinde AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Filistin, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Moldova, Faroe Adaları, Güney Kore, Morityus, Malezya ve Singapur menşeli ürünlerin A.TR, EUR 1/EUR MED, FATURA BEYANI, MENŞE BEYANI vs. eşliğinde ithali halinde ilave Gümrük Vergisi tahsil edilmeyecektir.

A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde ithal edilmekle birlikte, GTS ülkeleri ve diğer ülke menşeli eşyalardan ilave gümrük vergisi tahsilatı yapılacaktır. Dolayısıyla A.TR Belgesi eşliğinde ithal edilecek olan eşyalarla birlikte Menşe Belgesi/Menşe İspat Belgesi’nin ibraz edilmesi önem arz etmektedir.

Karar’a konu ürünlerin DİİB kapsamında ithal edilip, işlem görmüş ürün halinde ihracındaki TEV hesaplamasında ilave gümrük vergisi dikkate alınmayacaktır.

Karar’a konu ürünlerin aynı zamanda İthalat Rejim Kararı V. Sayılı Liste Kapsamında olması ve beyanın da V. Sayılı Listeye dayanılarak yapılması durumunda ilave gümrük vergisi tahsil edilmeyecektir.

Karara konu değişiklikler yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiş olmakla birlikte, yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesi veya Özet Beyan’ın bu Kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içerisinde tescil edilmesi halinde, bu Karar hükümleri uygulanmayacaktır.

İTHALAT REJİM KARARINA EK KARAR (KARAR SAYISI. 416)


Tüm Haberler