72. FASLINDA YER ALAN BİR KISIM DEMİR ÇELİK EŞYANIN İTHALİNDE 2423 SAYILI KARAR İLE, 15.07.2020 TARİHİNE KADAR UYGULANACAĞI BELİRTİLEN GÜMRÜK VERGİSİ ORANLARI 30.09.2020 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR.

18.04.2020 tarihinde yayımlanan 2423 sayılı Karar ile Türk Gümrük Tarife Cetveli 72 Fasıl altında sınıflandırılan bir kısım Demir Çelik ürünlerinin ithalatında geçici bir süreliğine (15.07.2020 tarihine kadar) uygulanacağı belirtilen Gümrük Vergisi oranları 01.10.2020 tarihine kadar devam edecektir.

Konuya ilişkin olarak, Resmi Gazetenin 14.07.2020/31185 tarih/sayısında 2756 sayılı Karar yayımlanmıştır.

Diğer yandan http://denetsel.com/News/tr-TR/817 link’i üzerinde yayımlanmış bulunan bültenimizde gerekli izahat yapılarak, Karar ve Karara konu eşya listesi paylaşılmıştır.

2756 Sayılı Karar

Tüm Haberler