BİR KISIM TIBBİ CİHAZ, MAKİNE, TEÇHİZAT VE GEREÇLERİN İHRACI, TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMUNUN ÖN İZNİNE BAĞLANMIŞTIR

Resmi Gazetenin 26.03.2020/31080 sayısında yayımlanan İhracat 2020/6 sayılı Tebliğ ile, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında yer alıp, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 9018, 9019, 9026, 9027 ve 8481 pozisyonları altında sınıflandırılan bir kısım tıbbi cihaz, makine, teçhizat ve gereçler, ihracı ön izne bağlı ürünler kapsamına alınmıştır.

Tebliğ kapsamına alınan ürünlerin ihracatı için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan izin alınması gerekmektedir.

Düzenleme yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup, bu tarihten önce tescil edilmiş bulunan beyannameler uygulama kapsamı dışında tutulmuştur

İHRACI YASAK VE ÖN İZNE BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT 96-31) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT 2020-6)

Tüm Haberler