AB ÜLKELERİNDEN A.TR DOLAŞIM BELGESİ EŞLİĞİNDE İTHAL EDİLECEK EŞYADA MENŞE BELGESİ UYGULAMASI

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 27.05.2019 / 44730247 tarih/sayılı yazılarında, AB ülkelerinden A.TR Belgesi eşliğinde ithal edilen ve İGV, EMY veya Ticaret Politikası Önlemlerine tabi eşyada Menşe şahadetnamesinin hangi hallerde ibraz edileceği hususlarına değinilmiştir. Yazıda Özetle;

 

  • Menşe Şahadetnamesi ibrazı gereken eşyanın Gümrük BİLGE Sistemi Tarife Modülüne işlendiği

 

  • Beyan sahiplerinin bu modülü kullanarak, ithale konu eşya için Menşe Şahadetnamesinin talep edilip edilmeyeceğini eşyanın sevkiyatından önce öğrenebileceği

 

 

 


Tüm Haberler