BAE MENŞELİ EŞYANIN İTHALATINDA UYGULANACAK GV & İGV ORANLARINA İLİŞKİN KARAR'LAR YAYIMLANMIŞTIR

Resmi Gazetenin 31.08.2023/32295 tarih/sayısında yayımlanan 7543 ve 7544 sayılı Karar’lar kapsamında BAE menşeli bir kısım eşyanın ithalatında tatbik edilecek Gümrük Vergisi (GV) ile İlave Gümrük Vergisi (İGV) oranları belirlenmiştir.

Özetle;

Bahse konu Karar’lar Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (http://www.denetsel.com/News/tr-TR/968) çerçevesinde uygulamaya konulmuştur.

GV uygulamalarına yönelik 7543 sayılı Kararın 1, 3 ve 4 Sayılı tablolarında GTİP numaraları belirtilen eşyalardaki GV uygulamasında varsa dipnotlarda belirtilen hususlara riayet edilmesi gerekir.

Kararın 2 sayılı Tablosunda GV oranları belirtilen eşyaların dışında olup, İthalat Rejim Kararı II Sayılı Listede yer alan BAE menşeli eşyalarda GV oranı %0 olarak tatbik edilecektir (Tablonun dipnotları dikkate alınmalıdır).

İthalat Rejim Kararının Nihai Kullanım hükümleri kapsamında ithal edilen eşyaya ilişkin vergi oranları, bu Karar kapsamında ithalat edilecek eşya için de geçerli olacaktır.

İlave Gümrük Vergisi Uygulamalarına yönelik 7544 sayılı Karar kapsamında BAE menşeli bir kısım eşyada İGV oranları sıfırlanmış, bir kısım eşyada ise bu oranlarda kısmen indirime gidilmiştir.

Bahse konu her iki Karar, 01.09.2023 tarihinde yürürlüğe girmiş olacaktır.

BAE Menşeli Eşyanın İthalatında Uygulanacak GV Oranları (7543 Sayılı Karar).pdf

BAE Menşeli Eşyada Uygulanacak İGV Oranları (7544 Sayılı Karar).pdf


Tüm Haberler