İHRACAT DESTEKLERİ HAKKINDA 5973 SAYILI KARAR YAYIMLANMIŞTIR

Resmi Gazetenin 18.08.2022/31927 tarih/sayısında yayımlanan İhracat Destekleri Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5973) kapsamında, şirketlerin ihracat imkan ve potansiyellerinin arttırılması, uluslararası pazarlarda rekabet avantajı, ihraç ürünlerin yurt dışında tanıtımı, pazarlanması, markalaşması vs. faaliyetlere ilişkin giderlerin desteklenmesine yönelik düzenlemeye gidilmiştir.

Düzenleme kapsamında özetle;

Şirketlere yönelik Pazara Giriş Belgesi, Yurtdışı Marka Tescil, Pazara Giriş Projesi Hazırlama, Yurt Dışı Pazar Araştırması, Yurt Dışı/Yurt İçi Fuarlar, Yurtdışı Şirket ve Yurt Dışında Yerleşik Şirkete Ait Marka Alımı, Küresel Tedarik Zinciri, Birim Kira, Tanıtım, Eximbank’ın Faiz Farkı ile İhracat Kredi Sigortası Tazmini, Tasarım ve Ürün Geliştirme Projeleri, Tasarımcı Şirket ve Tasarım Ofisleri, Gemi ve Yat Sektöründe Faaliyet Gösteren Şirketlere Tasarım, Marka & TURQUALITY ile Çok Kanallı Zincir Mağaza desteklerindeki oran ve miktarlar yeniden belirlenmiştir.

İşbirliği kuruluşlarına yönelik UR-GE Projeleri, İhracat Konsorsiyum, Pazara Giriş Raporları, Sanal Fuar Katılım ve Organizasyonları, Ticaret Heyetleri, Tasarım Organizasyon, TURQUALITY Tanıtım Projeleri, Destek Programları ile Proje Esaslı Desteklerin yürütülmesine yönelik miktar ve oranlar yeniden belirlenmiştir.

Destek oranlarının hedef ülkeler özelinde 20 puana kadar arttırılması mümkün olup, hedef ülkelere yönelik hedef sektörler için bu orana 5 puan ilave edilebilecektir.

Karar kapsamında belirlenen üst limitlerin takvim yılı başında (TÜFE+Yİ-ÜFE)/2 oranında güncelleneceği belirtilmiştir.

Uygulamaya yönelik usul ve esasların Genelgeler nezdinde düzenleneceği belirtilmiştir.

Karar kapsamında haksız alınan ödemlerin 6183 sayılı Yasa kapsamında tahsil edileceği, yanıltıcı bilgi/belge/beyan/taahhüdün söz konusu olduğu durumlarda 6 ay, tekrarlarda bir yıl veya süresiz olarak destek başvurusunda bulunulamayacağı belirtilmiştir.

Yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan Karar’ın 35’in maddesinde, bahse konu desteklere yönelik olarak daha evvel yayımlanmış bulunan bir kısım Karar ve Tebliğler yürürlükten kaldırılmış olup, Geçici 1 no’lu maddede mevcut destek başvuruları ile geçiş hükümleri, Geçici 2 no’lu maddede marka desteklerindeki geçiş süreci, Geçici 3 no’lu maddede fuar desteklerine ilişkin geçiş sürecine ilişkin özel durumlara açıklık getirilmiştir.

İhracat Destekleri Hakkında Karar (Karar Sayısı 5973).pdf


Tüm Haberler