TOHUMLUK OLMAYAN BUĞDAY, MAHLUT, ÇAVDAR, ARPA, YULAF, MISIR VE DARI İTHALATINDAKİ GÜMRÜK VERGİSİ ORANLARI ARTTIRILMIŞTIR

Resmi Gazetenin 25.04.2023/32171 tarih/sayısında yayımlanan İthalat Rejim Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı. 7167) kapsamında ekim amaçlı (tohumluk) olmayan buğday, mahlut, çavdar, arpa, yulaf, mısır ve darı ithalatında geçici bir süreliğine %0 olarak uygulanmakta olan Gümrük Vergisi oranları yeniden belirlenmiştir.

Karar kapsamında yeniden ihdas edilen Gümrük Vergisi oranı %130 şeklindedir.

Diğer yandan, Bosna Hersek menşeli olanlar için %0, Singapur menşeli çavdar, arpa, yulaf, mısır ve darı için bu oran %16,2 olarak belirlenmiştir.

Düzenleme 01.05.2023 tarihi ve sonrasındaki ithalatlar için geçerli olacak şekilde yürürlüğe girecektir.

7167 Sayılı Karar.pdf

Tüm Haberler