7214.20 ALT POZİSYONDA YER ALAN DEMİR VEYA ALAŞIMSIZ ÇELİKTEN ÇUBUKLARIN GÜMRÜK VERGİ ORANLARI DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR

Resmi Gazetenin 28.07.2017/30137 tarih/sayısında yayımlanan ekli 2017/10439 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar gereğince; Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 7214.20 alt pozisyonunda yer alan, haddeleme işlemi sırasında üzerlerinde çentikler, yivler, oluklar veya diğer şekil bozuklukları bulunanlar veya haddeleme işleminden sonra burulmuş olan demir veya alaşımsız çelikten çubukların ithalinde GTS (GYÜ, ÖTDÜ ve EAGÜ) ülkeleri ile diğer ülkeler için uygulanan %30 oranındaki gümrük vergisi %10 olarak değiştirilerek Karar’a bağlanmıştır.

 

Karara konu değişiklikler yayımlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

İTHALAT REJİM KARARINA EK KARAR (2017-10439)


Tüm Haberler