BİR KISIM DEMİR ÇELİK ÜRÜNLERİ İTHALATINDA GEÇİCİ KORUNMA ÖNLEMİNE İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ

Bir kısım demir-çelik ürünlerinin ithalatında 138 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Geçici Korunma Önlemi Uygulanması kapsamında açılan tarife kontenjanlarının kullanım usul ve esasları 17.10.2018 tarihinde yürürlüğe girmek üzere, Resmi Gazetenin 16.10.2018/30567 tarih/sayısında yayımlanmıştır.

 

Karar kapsamındaki genel tarife kontenjanının dağıtımı, gümrük idarelerince tahsis yöntemi usulü ile beyanname sırasına göre yapılacak olup, beyannamenin tescili esnasında ilgili muafiyet kodu seçilerek işlem tesis edilecektir. Belirli ülke tarife kontenjanının dağıtımında da aynı yöntem uygulanacaktır.

 

DİR kapsamında yapılan ithalata konu eşyada kullanılabilir genel tarife kontenjanı bulunması halinde ek mali yükümlülük teminata bağlanmadan işlem tesis edilecek ve bu kapsamda yapılan ithalat miktarı genel tarife kontenjanı miktarından düşülmeyecektir.

 

Ek-1’de Gümrük Tarife Pozisyonu ve tanımı belirtilen eşyanın tümünün Ek-2’de yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli eşya için 172.934 ton geçmemek üzere, toplam 518.803 ton olarak belirlenmiştir.

 

Tarife kontenjanlarının güncel kullanım miktarları Ticaret Bakanlığının internet sitesinde E-İşlemler sayfasında ilan edilerek, anlık takip imkanı sağlanacaktır.

İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO. 2018-7)

EK- 1 Tarife Kontenjanı Kapsamındaki Eşya


Tüm Haberler