GÜNCEL (01.07.2017 TARİHİ İTİBARİYLE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞ BULUNAN) V. SAYILI LİSTE YAYIMLANMIŞTIR

Resmi Gazetenin 01.08.2017 tarihli Mükerrer sayısında yayımlanan İthalat Rejim Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2017/10475) çerçevesinde, İthalat Rejim Kararı V Sayılı Liste’nin güncellenmiş hali yayımlanmış bulunmaktadır.

Bir ay gecikmeli olarak yayımlanan bahse konu Karar’ın yürürlük tarihi 01.07.2017 olarak belirlenmiştir.

Karar’a konu liste kapsamında GTİP, Mal Tanımı/Özellikleri/Şartları belirtilen eşyaları ithal eden firmaların, Karar’da belirtilen tavizli vergi oranlarından faydalanmaları mümkün bulunmaktadır.

Bahse konu Karar’a  http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170731m1.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170731m1.htm linki üzerinden ulaşılması mümkündür.


Tüm Haberler