SERBEST BÖLGELERDE TÜRK LİRASI İLE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN 2017-10718 SAYILI KARAR

Resmi Gazetenin 20.09.2017/30186 tarih/sayısında yayımlanan ekli SERBEST BÖLGELERDE TÜRK LİRASI İLE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN KARAR (Karar Sayısı:2017/10718) ile;

 

Serbest Bölgelerdeki faaliyetlere ilişkin olarak her türlü ödemenin döviz veya Türk Lirası (TL) ile yapılabileceğine dair düzenleme getirilmiştir.

 

Getirilen düzenleme kapsamında, Serbest Bölgeler ile diğer ülkeler arasındaki ticarete ilişkin ödemeler hariç olmak üzere diğer tüm ödemelerin TL ile yapılması gerektiği yönündeki SERBEST BÖLGELERDE TÜRK LİRASI İLE YAPILABİLECEK ÖDEMELER HAKKINDA KARAR ( 2017/10051 ) yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Bahse konu düzenleme 01.10.2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olup, anılan tarihten itibaren Serbest Bölgelerdeki faaliyetlere ilişkin ödemeler döviz veya TL ile yapılabilecektir. 

SERBEST BÖLGELERDE TÜRK LİRASI İLE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN 2017-10718 SAYILI KARAR


Tüm Haberler