MELT BLOWN DOKUNMAMIŞ MENSUCAT İTHALATINDA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ SIFIRLANMIŞTIR

Resmi Gazetenin 30.06.2020/31171 tarih/sayısında yayımlanan 29/06/2020 Tarihli Ve 2705 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Karar (Karar Sayısı: 2705 ) ile Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 5603 pozisyonunda yer alan Melt Blown Dokunmamış Mensucatın ithalinde uygulanmakta olan İlave Gümrük Vergisi (İGV) sıfırlanmıştır. Özetle;

Karar öncesinde bahse konu eşyada AB, EFTA ve STA ülke menşeliler hariç olmak üzere, 2011/2203 ile 202072429 sayılı İthalat Rejim Kararlarıyla %20 oranında İlave Gümrük Vergisi (İGV) tatbik edilmekteydi.

Aynı pozisyon kapsamında yer alıp Melt Blown haricindeki dokunmamış mensucatın ithalatında %20 oranındaki İlave Gümrük Vergisi (İGV) tahsiline devam edilecektir.

Bahse konu Karar, yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

29.06.2020 TARİHLİ VE 2705 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR (KARAR SAYISI. 2705).pdf


Tüm Haberler