İKİNCİL İŞLEM GÖRMÜŞ PLASTİK HAMMADDELERİNİN EŞDEĞER EŞYA OLARAK KULLANIMINA İZİN VERİLMEMESİ HK.

Gümrükler Genel Müdürlüğü Dahilde İşleme Dairesinin 01.06.2017/25409476 tarih/sayılı yazılarında özetle;

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği'nde tanımlanıp, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 39.01-39.14 (39.03 hariç) pozisyonunda yer alan eşyanın eşdeğer eşya olarak ithalatına izin verilmemesi ve bu hususun Dahilde İşleme İzin Belgelerinin özel şart’lar bölümünde belirtilmesi,

Ancak, eşyanın birincil (Primer) ürün olması halinde anılan Tebliğ’de belirtildiği üzere, Üretici Belgesi ile Analiz Sertifikasının ibraz edilmesi durumunda eşdeğer eşya olarak ithaline izin verilmesi gerektiği,

Hususlarında gümrük idareleri talimatlandırılmıştır.

Bahse konu yazı ekte sunulmuştur.

İKİNCİL İŞLEM GÖRMÜŞ PLASTİK HAMMADDELERİN EŞDEĞER EŞYA OLARAK KULLANIMI

Tüm Haberler