2019 YILI GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ

Resmi Gazetenin 29.12.2018/30640 tarih/sayısında (2. Mükerrer) yayımlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 517) çerçevesinde; 2019 yılı için Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden (GTS) yararlandırılacak Gelişme Yolundaki Ülkeler (GYÜ), Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler (ÖTDÜ) ile En Az Gelişmiş Ülkelere (EAGÜ) ilişkin liste yeniden belirlenmiştir. Getirilen düzenleme ile;

- Bir önceki yılda Gelişme Yolundaki Ülke (GYÜ) kategorisinde yer alan Bolivya, Cape Verde ile En Az Gelişmiş Ülke (EAGÜ) kategorisinde yer alan Moğolistan Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülke (ÖTDÜ) kategorisine alınmıştır.

- En Az Gelişmiş Ülke (EAGÜ) kategorisinde yer alan Samoa Gelişme Yolundaki Ülke (GYÜ) kategorisine alınmıştır.

- Bir önceki yılda Gelişme Yolundaki Ülke (GYÜ) kategorisinde yer alan Fildişi Sahilleri, Gana, Paraguay, Svaziland, ve Orta Afrika Cumhuriyeti Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden (GTS) çıkarılmıştır. Başka bir deyişle, bu ülkelerden Form A Menşe Belgesi eşliğinde yapılacak ithalatlarda tavizli vergi uygulamasına son verilmiştir.

Ülke bazlı hariç sektör kapsamında tutulan ürünlerde tavizli vergi uygulaması söz konusu olmayacaktır.

Karar’a eklenen geçici 1. Madde ile, gümrük vergisi yükselen eşya için, Karar’ın yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesi veya Özet Beyan’ın bu Kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içerisinde tescil edilmesi halinde (Özet Beyanı verilenler için de, en geç 31.03.2018 tarihinde ilgili ithalat beyannamesinin tescil edilmesi), bu Karar hükümleri uygulanmayacaktır.

29 Aralık 2018 Tarihli ve 30640 Sayılı Resmî Gazetenin 2. Mükerrer sayısında bahse konu İthalat rejim Kararı’nın tamamına http://www.resmigazete.gov.tr/default.aspx# linki üzerinden ulaşılması mümkün olup, Kararda GTS ile ilgili ülke ve ürün bazında sektör listelerine 642-669 sayfalarda yer verilmiştir.

2019 gts ülkeleri


Tüm Haberler