BUHAR/SU/MERKEZİ ISITMA KAZANLARI, BRÜLÖRLER, ASANSÖR, SKİPLİ YÜK KALDIRICILARI, YÜRÜYEN MERDİVENLER, BUNLARIN AKSAM/PARÇALARI İLE LED AMPULLERİN İTHALİNDE İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULAMASI GETİRİLMİŞTİR

Resmi Gazetenin 17.08.2017/30157 tarih/sayısında yayımlanan 2017/10476 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar gereğince; Türk Gümrük Tarife Cetvelinin;

-      8402 pozisyonunda yer alan buhar kazanları ile kızgın su kazanlarının ithalinde %20, bunlara ait aksam parçaların ithalinde %10

-      8403 pozisyonunda yer alan merkezi ısıtma kazanlarının ithalinde %20, bunlara ait aksam parçaların ithalinde %10

-      8404 pozisyonunda yer alan buhar, kızgın su ve merkezi ısıtma kazanlarında kullanılan yardımcı cihazların ithalinde %20, bu cihazlara ait aksam parçaların ithalinde %10

-      8416 pozisyonunda yer alan brülörler ve mekanik kömür taşıyıcılarının ithalinde %14,9, bunlara ait aksam parçaların ithalinde %7,5

-      8428 pozisyonunda yer alan asansörler ve skipli yük kaldırıcıları ile yürüyen merdiven ve yürüyen platformların ithalinde %7,6

-      8431 pozisyonunda yer alan asansörler, skipli asansörler ve yürüyen merdivenlere ait aksam parçaların ithalinde %7,6

-      8539 pozisyonunda yer alan led ampullerin ithalinde %20

Oranlarında İlave Gümrük Vergisi uygulamasına Karar verilmiştir.

 

Ülkemizin taraf olduğu anlaşmalar çerçevesinde AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Moldova, Güney Kore, Morityus ve Malezya menşeli ürünlerin A.TR, EUR 1/EUR MED, FATURA BEYANI, MENŞE BEYANI vs. eşliğinde ithali halinde ilave Gümrük Vergisi tahsil edilmeyecektir.

 

A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde ithal edilmekle birlikte, GTS ülkeleri ve diğer ülke menşeli eşyalardan ilave gümrük vergisi tahsilatı yapılacaktır. Dolayısıyla A.TR Belgesi eşliğinde ithal edilecek olan eşyalarla birlikte Menşe Belgesi/Menşe İspat Belgesi’nin ibraz edilmesi önem arz etmektedir.

 

Menşe Belgesi/Menşe İspat Belgesi’nin ibraz edilmediği durumlarda, gümrük idareleri menşe araştırması yoluna gidebilecektir.

 

Karar’a konu ürünlerin DİİB kapsamında ithal edilip, işlem görmüş ürün halinde ihracındaki TEV hesaplamasında ilave gümrük vergisi dikkate alınmayacaktır.

 

Karar’a konu ürünlerin gümrük gözetimi altındayken gümrük vergisi ödenerek, A.TR Belgesi eşliğinde AB ülkelerine ihracatında İlave Gümrük Vergisi tahsilatı yapılmayacaktır.   

 

Karar’a konu ürünlerin aynı zamanda İthalat Rejim Kararı V. Sayılı Liste Kapsamında olması ve beyanın da V. Sayılı Listeye dayanılarak yapılması durumunda ilave gümrük vergisi tahsil edilmeyecektir.

 

Karara konu değişiklikler yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiş olmakla birlikte, yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesi veya Özet Beyan’ın bu Kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içerisinde tescil edilmesi halinde, bu Karar hükümleri uygulanmayacaktır.

 

Bahse konu Karar ek’te bilgilerinize sunulmuştur.

 

İTHALAT REJİM KARARINA EK KARAR (2017-10561)


Tüm Haberler