DAHİLDE İŞLEME KAPSAMINDA BİR KISIM EŞDEĞER EŞYANIN KULLANIMINA KISITLAMA GETİRİLMİŞTİR

Bakanlık İhracat Genel Müdürlüğünün 30.11.2020/59435102 tarih/sayılı yazılarında Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithalata konu edilen bir kısım eşyanın "Eşdeğer Eşya" olarak kullanımına izin verilmeyeceği belirtilmiştir. Yazıda özetle;

Ticaret politikası önlemlerine tabi olup aynı zamanda ithalatında ilave gümrük vergisi (İGV) tahsil edilen ve yazı eki listede yer alan eşyanın, 01.12.2020 tarihinden sonra düzenlenecek DİİB ithalat listesinde eşdeğer eşya olarak yer almasına izin verilmeyeceği,

01.12.2020 tarihinden sonraki belge revize işlemlerinde, belge ithalat listesine eşdeğer eşya olarak eklenmesine izin verilmeyeceği,

Müteakip dönemde listeye ilave edilecek ticaret politikası önlemlerine tabi olan ve aynı zamanda ithalatında ilave gümrük vergisi (İGV) tahsil edilen eşyanın da bu kapsamda değerlendirileceği belirtilmiştir.

Getirilen düzenleme ile kısıtlamaya tabi eşyalarda önceden ihracata müteakip ithalatın sonradan yapılması yönündeki avantaj ortadan kaldırılmış bulunmaktadır.

DİİB KAPSAMINDA EŞDEĞER EŞYA KISITLAMASI

EŞDEĞER EŞYA KISITLAMASINA TABİ EŞYA LİSTESİ


Tüm Haberler