2018/11973 SAYILI KARAR (ABD MENŞELİ EŞYADA EK MALİ YÜKÜMÜLÜK) KAPSAMINDAKİ MENŞE TEVSİKİ

Bilindiği üzere, Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Karar - 2018/11973 (30459/25.06.2018 R.G.)kapsamında bir kısım ABD menşeli eşyanın Türkiye’ye ithalatında değişik oranlarda ‘’EK Mali Yükümlülük’’ tahsilatına yönelik düzenleme getirildiğinden, uygulamada A.TR Belgesi eşliğinde yapılan ithalatlarda Menşe Şahadetnamesi ibrazında sorunlar yaşanmaktaydı.

Firmaların bu yöndeki mağduriyetleri ve gümrük idareleri nezdindeki farklı uygulamaların giderilebilmesi için, Gümrükler Genel Müdürlüğünce 15.03.2019/42633713 tarih/sayılı yazı yayımlanmıştır.

Bahse konu yazıda anılan Karar kapsamında olup; A.TR Belgesi eşliğinde serbest dolaşıma girişe konu eşya için Menşe Şahadetnamesinin yanında İhracatçı Beyanı, Tedarikçi Beyanı veya Uzun Dönem Tedarikçi Beyanı belgelerinden birisinin ibraz edilebileceği belirtilerek, uygulamada kolaylık (Lehe düzenleme) getirilmiştir.

2018-11973-sayili-karar-kapsaminda-mense-tevsiki

Tüm Haberler