A.TR DOLAŞIM BELGESİ İLE MENŞE İSPAT BELGELERİNİN 2023 YILI SATIŞ VE ONAY BEDELLERİ BELİRLENMİŞTİR

Gümrükler Genel Müdürlüğünce yayımlanan 2022/18 sayılı Genelge kapsamında 2023 yılına ilişkin A.TR Dolaşım Belgesi ile Menşe İspat Belgelerinin Satış ve Onay Bedelleri belirlenmiştir.

Özetle;

Halihazırda 3.- TL şeklinde olan satış bedeli belge başına 5.- TL

Halihazırda 4.- TL şeklinde olan onay bedeli ise 6.- TL

olarak tatbik edilecektir.

Genelge (2022-18).pdf

Tüm Haberler