FORKLİFT VE BENZERİ YÜK ARABALARINA AİT AKSAM VE PARÇALARIN İTHALATI KIYMET BAZLI GÖZETİM UYGULAMASI KAPSAMINA ALINMIŞTIR

Resmi Gazetenin 08.09.2022/31947 tarih/sayısında yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/8)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Gümrük Tarife Cetvelinin 8431.20 alt pozisyonunda yer alan forklift ve benzeri yük arabalarına ait aksam/parçaların ithalatında kıymet bazlı gözetim uygulaması getirilmiştir.

Özetle;

Mevcut durumda 2019/8 sayılı Tebliğ kapsamında Tarife Cetvelinin 8427 pozisyonu altında yer alan forklift ve benzeri yük arabalarının ithalatında ağırlık baz alınarak kıymet bazlı gözetim uygulaması söz konusudur.

Getirilen düzenleme ile forklift ve benzeri yük arabalarına ait aksam/parçaların ithalatında 4 USD/kg şeklinde kıymet bazlı gözetim uygulamasına karar verilmiştir.

Belirlenen gözetim fiyatının altındaki ithalatlarda fiyat tamamlaması yapılmak suretiyle işlem yapılabileceği gibi, İthalat Genel Müdürlüğü nezdinde Gözetim Belgesi için başvuru yapılması mümkündür. Başvuru esnasında forklift üretimine ilişkin kapasite raporunun ibrazı halinde, Tebliğ ekinde yer alan ‘’İhracatçı-Üretici Bilgi Formu’’ aranmayacaktır.

Düzenleme yayım tarihini takip eden otuzuncu gün yürürlüğe girecektir.

2019-8 Tebliğ Değişiklik (Forklift vb Aksamlarının İthalatında Kıymet Bazlı Gözetim Uygulaması).docx

Tüm Haberler